مدتی است که علی مطهری نماینده ی مردم تهران در مجلس، از طرح سوال از رییس جمهور برای پیگیری رفع حصر سران فتنه سخن به میان می آود. در این میان نوبخت سخنگوی دولت در کنفرانس خبری خود از بی تفاوت نبودن دولت به رفع حصر سخن گفت و علی مطهری را درنیز لفافه تحسین نمود.اما داستان این است که چگونه نمایندگانی که در جناح منتقد دولت قرار دارند به محض کوچکترین انتقادی از دولت و اقداماتش با هجمه و بد و بیراه حتی توسط شخص ریاست جمهور با القابی چونان بی سواد و افراطی، بی شناسنامه و… مورد خطاب قرار میگیرند اما نماینده ی حامی دولت که خطوط قرمز نظام یعنی فتنه را که در آخرین دیدار دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر خط قرمز بودن آن تاکید نمودند، به راحتی زیر سوال برده و با وقاحت از رفع حصر کسانی که ماهها کشور را به آتش کشیده بودند سخن میگویند با استقبال سخنگوی دولت روبرو می شود.

 

جالبتر آنکه جناب نوبخت سخنگوی دولت در گردهمایی بزرگ مبلغان ماه محرم گفت:‏ هیچ‌کس نمی‌تواند از خطوط تعیین‌شده توسط رهبری جلوتر برود.
حال سخن این است که چگونه مدعی هستید از خطوط قرمز نظام و رهبری فراتر نمی روید و در جایی دیگر به گونه ای متفاوت اظهار نظر می کنید؟
شواهد و قراین از وجود سناریویی پشت پرده برای فشار به نظام و بدنه ی حاکمیت توسط برخی جریان های پشت پرده جهت رفع حصر سران فتنه حکایت دارد.دوحالت را باید متصور بود:
1)عدم تمایل جدی ریاست جمهور برای رفع حصر وبه علت حمایت خاتمی و طیف اصلاحات در انتخابات از او،مجبور به گرفتن ژست تلاش برای رفع حصر می شود.و ایشان به دنبال فراراز مسئولیت رفع حصر و فاصله گرفتن از اصلاحاتیون تندرو و انتظارات آنها از خود می باشد. چنانچه در ماجرای استیضاح وزیر علوم و معرفی وزرای پیشنهادی برخی تحلیلگران اظهار می کردند که وی به دنبال حذف حلقه ی معین از وزارتخانه و به کار گماردن مهره های مدنظر خود بر وزارتخانه می باشد.
در طرف مقابل نیز، تاریخ را که ورق بزنیم، استراتژی نام آشنای فشار از پایین و چانه زنی از بالا در زمان اصلاحات بسیار برای کشور هزینه زا بود تا اهداف سیاسیون اصلاحات را رقم بزند.بازیگر آن زمان ریاست جمهور بود و پیاده نظام فتنه برای او نقش اهرم فشار را بازی میکردند.پیاده نظامی که عموما دانشجویان فریب خورده بودند.
حال به نظر می رسد عده ای به علت عدم همراهی ریاست جمهور در برخی مواضع رادیکال با آنها قصد دارند بازیگران بازی را تغییر داده و به دنبال یارگیری در بدنه ی دولت می باشند. توضیح اینکه، با استفاده از طیفی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و کلید زدن سناریوی طرح سوال از رییس جمهور و فشار از طریق اصلاحاتیون در بدنه ی دولت ابتدا به رییس جمهور و سپس اجبار او در پیگیری خواسته های نامشروع آنها و چانه زنی و در انتها رسیدن به مطالبات خود هستند.
2)تمایل ایشان برای رفع حصر سران فتنه
حالت دومی که می شود متصور بود،به گونه ای است که به دنبال حفظ پایگاه رای سران اصلاحات و ائتلاف در انتخابات مجلس،ایشان پیگیر موضوع رفع حصر می باشند و در کنفرانس خبری نیز سخنگوی دولت آقای نوبخت از بی تفاوت نبودن دولت نسبت به موضوع حصر سخن گفت.و طرح سوال از رییس جمهور و یا هرگونه فضاسازی کاذب که ریاست جمهور در فشار است، از طرف خود دولت و رسانه های پرشمار خود و حامیانش کلید خورده است.نتیجه اش سمت و سو دادن افکار عمومی و فعال کردن نیروهای اجتماعی برای فشار به نظام جهت رفع حصر سران فتنه می باشد.
صرف نظر از درست بودن کدام یک از دو احتمال مذکور، باید خاطر نشان کرد،نظام تمام قد پای مطالبه ی اصلی خود یعنی محاکمه ی سران فتنه ایستاده است و اینکه هدف مردم از رای دادن به دولت بخاطر پیگیری و رفع حصر می باشد توهمی بیش نیست نانچه در طول مدت گذشته از استقرار دولت اصلاحاتیون و دیگر همفکرانشان به این موضوع پی برده اند که رای دولت یازدهم سلبی و بخاطر حل مشکلات اقتصادی بوده و آن چیزی که در میان سبد خواسته های عامه ی مردم جایی ندارد فقط و فقط موضوع حصر می باشد.و این اقدامات بدنه ی فتنه و پیاده نظامش برای رفع حصر از جناب خاتمی گرفته تا پایین دست های آنان فضا را برای سرعت دادن به محاکمه ی سران فتنه فراهم می کند.
والعاقبت للمتّقین